Pedagojik Formasyon Eğitimi 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Başvurusu ve Açıklamaları için tıklayınız

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Mezunlara Yönelik

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Ön Başvuru Duyurusu

Açıklamalar

    Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Yükseköğretim Kurulunun 29.12.2022 tarihinde yayınladığı “Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülecektir. Yükseköğretim Kurulu Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esasları İncelemek için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/formasyon/mezunlar-icin-formasyon-egitimi-cerceve-usul-esaslar.pdf

       Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına sadece mezun öğrenciler (Örgün, açık ve uzaktan öğretim lisans mezunları) başvurabilecektir. (YÖK 29.12.2022 Formasyon Usul ve Esasları Madde 5(1) gereği).

   Programda yer alan dersler ve sınavlar haftaiçi yüzyüze yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersi (staj), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda II. dönem haftada 8 (sekiz) ders saati uygulanacak şekilde yürütülecektir.

    Programlara yerleştirilen adayların, başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde adayın kayıt işlemi iptal edilir. Yatırmış olduğu ücret iade edilmez ve hakkında gerekli idari ve adli işlem başlatılır.

       Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, M.E.B. TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden atamaya esas olan Alan/Program/Fakültelerin mezunları başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

    Pedagojik Formasyon Eğitimi ücreti 8.500,00 TL (Sekizbinbeşyüz) olup 2 eşit taksitte ödenecektir. Ücret; 2023-2024 yılı Güz dönemi kesin kayıt sırasında 4.250,00 TL ve Bahar dönemi kayıt yenilemede 4.250,00 TL olarak yatırılacaktır.

      DİKKAT!!! Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır. Ücretin yatırılacağı hesap numarası kesin kayıt listelerinin açıklandığı sayfada ilan edilecektir.

Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin yatırmış olduğu eğitim ücreti iade edilmeyecektir.

       Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı alanları belirli sayının üzerinde olması durumunda açılacaktır. Başvuru sayısının yeterli olmadığı alanlarda veya toplam başvurunun yeterli olmadığı durumlarda sertifika programının açılıp açılmayacağı ile ilgili karar Üniversitemiz ilgili kurullarınca verilecektir. Başvuru sayısının üzerinde olduğu alanlarda ise Mezuniyet Not Ortalaması başarı sıralamasına göre adaylar belirlenecektir.

     Kontenjan

     Kontenjanlar formasyon ders ve staj kriterlerini sağlayan öğretim üyesi sayısı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki staj yaptıracak öğretmen sayısına göre belirlenecektir.

 

 

Öğretmenlik Alanları

 

 

 

Lisans Mezuniyeti

Öğretmenlik Alanı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü

Beden Eğitimi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (*)

Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*)

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*)

Bilgi Teknolojileri (*)

Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilgisayar Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri (*)

 

(*) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar.

Bilişim Teknolojileri

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Biyoloji

Coğrafya

Coğrafya

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Dinî İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16

kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) 

 

Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını

belgelendirenler) 

Felsefe

  Fizik

Fizik Mühendisliği

 

   Fizik

 

Resim

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk El Sanatları

Görsel Sanatlar Bölümü

Resim Anasanat Dalı

Heykel

Resim - Baskı Sanatları Bölümü

Plastik Sanatlar Bölümü

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

Görsel Sanatlar

İngiliz Dili ve Edebiyatı/

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dil Bilimi Bölümü

Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Türkçe / İngilizce / Fransızca)

İngilizce

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Kimya

Matematik

Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)

Matematik Mühendisliği (*)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (*)

 

(*) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına öğretmenlik başvurusu yapılırken mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından lisans eğitiminde aldığı kredinin en az %70’inin “Matematik” alanından olduğunu belgelendirenler

Matematik

İktisat 

İşletme

Maliye

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü

Bankacılık ve Finans Bölümü

Muhasebe Bölümü

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Finansman

 

Müzik Bölümü

Müzik

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim

Özel Eğitim

Tarih

Tarih

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Teknoloji ve Tasarım

Türk Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Türk Halkbilimi Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı

Ön Kayıt

Başvuru Tarihleri;

 

14 Ağustos2023

25 Ağustos 2023

 

        Başvuru yapacak adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/02/2014 tarih ve 09 no’lu kararında belirtilen atamaya esas alanlardan başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını aşağıdaki linkten kontrol etmelidir.

          https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_06/14112645_9_cizelgeveesaslar.pdf

          Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilgili lisans programlarından mezun adaylar kabul edilecektir.

         Ön kayıt Başvurusu için: https://onkayit.karatekin.edu.tr/

   Ön kayıt esnasında sistemde meydana gelecek hatalar formasyonkayit@karatekin.edu.tr adresine iletilecektir.

 

  Değerlendirme;

28 Ağustos 2023

08 Eylül 2023

      Adayların kabulünde lisans mezuniyet genel not ortalaması (GABNO) esas alınacaktır. 100’lük not sistemi esas alınacaktır. 4’ lük not sistemiyle mezun öğrenciler için YÖK’ ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. Eşitlik durumunda daha önce mezun olan adaya öncelik verilecektir. Sonuçlar ilan edilerek asıl kayıt tarihleri belirlenecektir.

                                                                                                        

Kesin Kayıt

Kesin kayıtlar bilgileri ileri tarihte Dekanlığımız web sitesinde ilan edilecektir.

Yayınlanma Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı
Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba