İdari Personel

BİRİM SEKRETERYA İŞLERİ

Murat ŞEHİRLİ

Fakülte Sekreteri

Bil. İşlet. İbrahim CEYLAN

Yazı İşleri

Bil. İşlet. Hilal LENGERLİ

Döner Sermaye İşleri