Akademik Personel

Doç. Dr. Nuray ZAN                                         Dr. Öğr. Ü. Ebru DOĞRUÖZ

                                                                   {Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı}                              {Dekan Yardımcısı}

                                                                       Dahili Telefon No: 7506                                         Dahili Telefon No: 7403