Formasyon Sertifikası Teslim Alım Şekilleri

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Belgesi Teslim şekilleri:

Öğrenciler;

1-T.C. Kimlik Kartını yanlarında getirmek kaydı ile belgesini şahsen teslim alabilir.

2-Noterden Vekaletname alarak, vekili belgelerini teslim alabilir.

3-Formasyon belgesinin adresine gönderilmesini ve tüm sorumluluğu kabul ettiğini belirtir Noterden alınmak şartıyla noter onaylı belge alındığında, Dekanlık tarafından belgelerinin adreslerine gönderilmesi ile teslim alabilir.

Bu beyannamede;  

“Çankırı Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikamın beyan ettiğim adresime posta yoluyla gönderilmesini kabul ettiğimi, bu adrese yapılacak tebligatın şahsıma yapılmış sayılacağını kabul ve beyan ederim.”

Şeklinde beyanname alınması halinde,  öğrencinin formasyon belgesinin aslı adresine posta yoluyla gönderilmektedir.

İşlemlerin yapılabilmesi için Noterden alınan resmi belgelerin posta yoluyla Edebiyat Fakültesi Formasyon birimine iletilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki teslim şekillerinden farklı bir teslim şekli bulunmamaktadır.

FAX veya E-POSTA yoluyla belgenin bir örneği gönderilmemektedir.                                                                                                                                                        

Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Pedagojik Formasyon Birimi Kat:2 Çankırı /Merkez

                                                                                                                                     

                                                                                                                            EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba